Когнітивна реабілітація пацієнтів

Когнітивна реабілітація пацієнтів

Євтищенко Ярослава Олегівна

Нейропсихолог Міського центру нейрореабілітації

Когнітивні порушення часто виникають після інсульту і проявляються у порушеннях пам’яті, уваги, гнозису, праксису, зниженні інтелекту. Інколи, цьому аспекту порушень мозкового кровообігу приділяється недостатньо уваги, при тому що когнітивні порушення багато в чому визначають результат реабілітаційних заходів і якість життя пацієнта після інсульту.
Когнітивна реабілітація (КР) це – систематично застосовуваний комплекс лікувальних впливів, спрямований на поліпшення когнітивних функцій і підвищення можливості участі пацієнта в діяльності, обмеженій через розлади в одній або кількох когнітивних сферах.
Когнітивні функції – дуже складні функції головного мозку, які забезпечують раціональне пізнання світу і процес цілеспрямованої взаємодії з ним. Вони відповідають за сприйняття, обробку та аналіз інформації, що надходить, її засвоєння та зберігання, планування власних дій.
Метою реабілітації є відновлення пізнавальних функцій і повсякденних навичок для підвищення якості життєдіяльності людини.
Різноманітність симптомів у кожного пацієнта робить кожен випадок унікальним. Тому для кожного пацієнта необхідний свій піхдіх реабілітаційних впливів. Вибір вправ і завдань буде залежати від складності і якості порушень. Індивідуальний підхід до кожного пацієнта вкрай важливий для перспективної реабілітації.
Корекційні заходи при когнітивних порушеннях:
Після детальної нейропсихологічної діагностики вищих психічних функцій складається програма когнітивної реабілітації. Структура дефекту дозволяє виявити порушенні і збереженні ланки психічної діяльності. Порушені ланки стануть основою для розробки реабілітації програми.

Залежно від особливостей когнітивного дефекту, використовуються вправи і завдання, що мають наступну спрямованість:

  • розраховані на активізацію всієї психічної діяльності;
  • спрямовані на поліпшення концентрації уваги;
  • збільшення об’єму пам’яті;
  • поліпшують переключення уваги;
  • завдання, що покращують швидкість реакцій;
  • формування цілеспрямованості поведінки та дії;

Тренування здійснюється шляхом дозованого пред’явлення різних завдань (щоб уникнути стомлення), та відновленню окремих компонентів психічної діяльності (пам’яті, уваги, концентрації, та ін.). Поступово завдання ускладнюються, і по мірі відновлення втрачених здібностей, їх обсяг збільшується. Пацієнту обов’язково дається позитивний зворотній зв’язок і оцінка. В процесі когнітивної реабілітації пацієнт повинен зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, та змінити свій стиль життя відповідно до цього усвідомлення.
Як домогтися відновлення когнітивних функцій після інсульту вдома? Варто згадати все, чому нас вчили в дитинстві, і доповнити ці знання декількома практичними рекомендаціями. Для відновлення пам’яті разом з хворим щодня вечорами згадуйте події року, що минає дня, а по неділях – події тижня, що минає. Грайте з пацієнтом в слова. розучуйте вірші – це метод чудово тренує пам’ять. Також можна грати в шахи – це розвиває мислення, і вимагає складати план на гру хоча б на кілька ходів вперед.