Найбільш ефективні методи роботи з вiдновлення мовлення

Найбільш ефективні методи роботи з вiдновлення мовлення

Зоріна Ірина Володимирівна

Зоріна Ірина Володимирівна

Логопед Міського центру нейрореабілітації

Основою мовленнєвоi реабилiтацiї є заняття з логопедом-афазiологом та виконання домашнiх завдань.
Вибір найбільш ефективних методів роботи з вiдновлення мовлення, визначення рамок їх використання – це задачі логопеда.

А щоб реабілітація вiдбувалася швидше і якіснiше, логопед залучає родичів , адже вони теж зацiкавленi у максимальному відновленні порушених функцій і знаходяться з пацієнтом значно більше часу. Важливо розумiти, що не тiльки спецiальнi заняття, але i звичайне постiйне побутове спiлкування з хворим сприяє вiдновленню у нього як власного мовлення, так i розумiння мовлення оточуючих. Бажано больше спiлкуватися з хворим, залучати до розмови, обговорювати рiзнi подiї, виконувати нескладнi вправи. Саме близьким людям слiд свідомо та акуратно допомагати пацiєнту виконувати завдання логопеда, стимулювати до активної діяльності.

Часто родичi приділяють недостатньо уваги, не надають необхідної допомоги при оволодінні тими чи ін. мовленнєвими навичками. Не потрібна хворому і гіперопіка. Пацієнт потребує розумного до себе ставлення. Потрібно допомагати, але саме в тому, в чому людина безпорадна. Разом з тим, слід спонукати хворого до самостійності, відмічати важливість його успіхів для сімї.

Шкідливо занадто оберігати хворого від спiлкування, або навпаки, вимагати нереальної, неможливої для хворого мовленнєвої активності. Це призводить до втрати віри в успішність навчання взагалі, до зниження активності і відказу від занять. Не слід обговорювати в присутності пацієнта його мовні утруднення, виправляти помилки і вказувати на недоліки, говорити про негативні наслідки інсульту . Краще підбадьорювати, повідомляти нехай і про маленькі досягнення.