Які основні парадоксальні причини інсульту у осіб молодого віку?

Які основні парадоксальні причини інсульту у осіб молодого віку?

Cтарший ординатор Крестьянова

Крестьянова Анастасія Тимурівна

Лікар-невролог Міського центру нейрореабілітації КМКЛ 18

Зростаючий інтерес до з’ясування причини інсульту у хворих молодого віку (ВООЗ відносить до молодого віку осіб від 15 до 45 років) пов’язаний з наступними обставинами:

  • Етіологія інсульту у значної частини хворих молодого віку відрізняється від етіології інсульту у хворих старших вікових груп і часто залишається нез’ясованою, що має значення для проведення кваліфікованої профілактики повторних інсультів.
  • Недостатньо розроблений алгоритм обстеження хворих з інсультом молодого віку.
  • Велике медико-соціальне значення вивчення інсульту у осіб, які перебувають в самому розквіті сил, в репродуктивному віці, часто на висоті творчого та професійного злету.
    Крім основних підтипів ішемічного інсульту, особливо слід виділити рідкісні та парадоксальні в загальній популяції, але такі, що частіше зустрічаються у хворих молодого віку наступні причини:

111

Дисекція (розшарування стінки) судин
ішемічні інсульти, що розвиваються в результате дисекції (розшарування стінки) однією з МАГ або рідше – мозкової артерії. Найбільш частою причиною диссекції є травма. У частини хворих з дісекцією виявляються захворювання сполучної тканини, у частини – причина залишається неясною. Розвитку ІІ часто передують головний біль і біль в шиї на стороні дисекції, які можуть з’явитися за кілька днів, рідше – за кілька тижнів до розвитку інсульту.

222

Інсульт та антифосфоліпідний синдром
Антифосфоліпідний синдром характеризується підвищенням концентрації антитіл до фосфоліпідів, що запускають гіперкоагуляційинй каскад, що приводить до тромбозу артерій і вен і розвитку минущих порушень мозкового кровообігу і ішемічних інсультів, що при АФС розвивається в молодому віці, частіше у жінок. З інших симптомів може спостерігатися невиношування вагітності, поширені шкірні зміни у вигляді розгалужених ліведо, нирковий синдром, ураження клапанів серця (виявляється при ехокардіографії і клінічно зазвичай асимптомне), хронічні виразки ніг, різні неврологічні порушення, не пов’язані з тромбозам.

333

Який зв’язок інсульту та мігрені
До мігренозного інсульту відносять ті випадки, коли симптомигренозной аури (геміпарез, порушення мови, зорові або окорухові розлади) тривають більше 7 днів. Передбачуваною причиною мігренозного інсульту є гіперагрегація тромбоцитів у поєднанні зі спазмом артерій. Також має значення поєднання мігрені з іншими факторами ризику – паління та вживання протизаплідних засобів. Всі інші чинники інсульту повинні бути виключені, хоча всі можливі фактори ризику розвитку інсульту слід враховувати

444

Ішемічний інсульт як наслідок вторинного спазму судин після субарахноїдального крововиливу
В цих випадках інсульт найчастіше виникає в період з 4 -го по 12 -й день після субарахноїдального крововиливу. Звуження артерій, яке розвивається при САК, є складним патофізіологічним процесом, в основі якого лежать два механізми звуження просвіту артерій, обумовлене дією продуктів розпаду згустку крові та ушкодження ендотелію

555

Визначне місце серед парадоксальних причин ішемічного інсульту займають спадкові судинні захворювання – мітохондріальна патологія, хвороби накопичення, що є маловідомою патологією, що погано діагностується.
Синдром MELAS – мітохондріальна енцефаломіопатія, лактоацидоз, інсультоподібні епізоди.
Синдром CADASIL – церебральна аутосомно – домінантна артеріопатія з субкортікальними інфарктами і лейкоенцефалопатією.

666Лізосомальні хвороби накопичення представляють групу з більш 45 встановлених генетичних порушень, кожне з яких призводить до специфічного дефекту лізосомальної функції. Ці дефекти призводять до прогресивного накопиченню всередині клітини субстрату, який в нормі розпадається.
Хвороба Гоше (глюкозилцерамідліпідоз) – в основі захворювання лежить втрата активності ферменту глюкоцереброзидази, що призводить до накопичення в клітинах ретикулоендотеліальної системи глюкоцереброзиду.
Хвороба Фабрі. Х-зчеплений рецесивний тип успадкування. Класичний тип захворювання, в дитячому або юнацькому віці, представлений періодичними кризами важкого болю в кінцівках, ангіокератомою, гіпогідрозом, характерним помутнінням рогівки і катарактою.

777

Васкуліти та інсульт
Причиною ішемічного інсульту в молодому віці можуть бути васкуліти, що виникають при інфекційних захворюваннях (менінгіті – бактеріальному, грибковому, туберкульозному, сифілітичному, паразитарному), аспергилбозі, мукомікозі, герпетичних ураженнях, риккетсіозних захворюваннях, шистосомозі, хвороби Лайма), а також при системних захворюваннях (системний червоний вівчак, неспецифічний виразковий коліт, ревматоїдному артриті, синдромі Шегрена, вузликовому периартеріїт, склеродермії, хвороби Такаясу, хвороби Бехчета, гранулематозі Вегенера, саркоїдозі)

888

Інсульт і СНІД
Відомо, що безпосереднє ураження полягає в інфікуванні і руйнуванні клітин нервової системи, які мають рецептор CD4. Сюди можна віднести: астроцити, олігодендроціти, мікроглію, моноцити, фібробластоподібних клітини мозку, клітини ендотелію кровоносних судин, нейрони.

999

Інсульт та хвороби крові
Однією з частих причин інсульту у пацієнтів молодого віку є гематологічні порушення. До них відносяться захворювання, для яких характерна гіперкоагуляція:
недостатність антитромбіну III порушення синтезу фібриногену, резистентність до активованого протеїну С або його недостатність, порушення фібринолітичної системи.