Відновлення мовлення у пацієнтів з наслідками ураження нервової системи

Відновлення мовлення у пацієнтів з наслідками ураження нервової системи

Зоріна Ірина Володимирівна1_resЗоріна Ірина Володимирівна

Логопед Міського центру нейрореабілітації

Логопеди-афазіологи Міського центру нейрореабілітації спеціалізуються на відновленні мовлення у пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму, інсульт, оперативні втручання з приводу травм або пухлин головного мозку. У переважної більшості цих хворих порушується мовлення. Найчастіше у них спостерігаються такі важкі розлади мовлення як афазії та дизартрії.

Логопеди-афазіологи Міського центру нейрореабілітації:

  • обстежують хворих та розробляють індивідуальну програму мовленнєвої реабілітації;20160722_155911-1 (1)_res
  • проводять артикуляційну гімнастику і масаж, дихальну і голосову гімнастику;
  • проводять розгальмування та стимулювання простих комунікативних видів мовлення;
  • відновлюють порушення звуковимови та просодичної сторони мовлення;
  • успішно працюють над подоланням розладів розуміння ситуативного і побутового мовлення;
  • відновлюють навички читання і письма;
  • оцінюють функції ковтання та проводять комплекс заходів спрямованих на подолання дисфагіі;
  • перед випискою логопеди надають комплекс завдань та вправ для продовження роботи в домашніх умовах.

20160722_155255-1_resРеабілітація мовлення відбувається на індивідуальних або підгрупових заняттях, на яких логопеди-афазіологи займаються відновленням у хворих усного та писемного мовлення. Головним завданням логотерапії є відновлення комунікативної функції, яка забезпечує повернення людини до життя, до звичних соціальних стосунків.

ЛОГОТЕРАПІЯ – це системний вплив на дефект мовлення та інші порушені ВПФ, за допомогою спеціальних нейропсихологічних і логопедичних методів і прийомів, направлених на відновлення цих функцій. Кінцева мета логотерапії – це соціальна реадаптація хворого, тобто повернення його соціального статусу.
Курс лікування здійснює логопед-афазіолог. При первинному огляді хворого спеціаліст визначає форму афазії. Специфіка порушення 20160722_132605_resмовлення при певній формі афазії залежить від локалізації вогнища ураження головного мозку, його розмірів, глибини і етапу захворювання. Результативність відновлювального навчання визначається характером та локалізацією процесу, механізмами нейропластичності, компенсаторними можливостями здорових ділянок мозку і адекватних структурі дефекту методик.
Тип методики відновлювального навчання залежить від етапу захворювання.

20160722_132432_resНа першому етапі в ініціальній стадії захворювання відновлення відбувається на основі механізмів розгальмовування і стимуляції мовлення. Методики розраховані на активізацію внутрішньофункціональних можливостей головного мозку хворого. Як правило, цей етап логотерапії здійснюється в стаціонарі.

На другому, основному, етапі в резидуальній стадії захворювання методики відновлення мовлення базуються на основі мобілізації резервних можливостей аналізаторів або на основі функціонального заміщення і перебудови функції („обхідні” методики).
Застосування тієї чи іншої методики відновлювального навчання на цьому етапі повинно визначатись структурою дефекту та даними 20160722_131632_resнейропсихологічного обстеження (методика клініко-психологічного обстеження О.Р.Лурія).
Відновлювальний ефект досягається завдяки рано розпочатому і достатньо довготривалому курсу логотерапії. Відновлювальне навчання розпочате з перших тижнів захворювання попереджує «фіксацію» патологічних симптомів (затинання, прискорений темп мовлення, «словниковий ембол», ехолалію, аграматизм та інші).
20160722_130748_resПотрібно орієнтувати хворого на повторні цикли логотерапії, до 3-4 циклів в рік, які слід проводити з короткими перервами на протязі 1,5-2 років.

Курс логотерапії хворі проходять в логопедичному кабінеті Міського центру нейрореабілітації. Логотерапія займає важливе місце в комплексі лікувально-реабілітаційних заходів і включає методи нейропсихологічної, логопедичної і соціально-психологічної допомоги хворим з локальними ураженнями головного мозку. Логотерапія прискорює процеси реабілітації особистості і повертає людину в її соціальне середовище.